Wpływ kryzysu kontenerowego na przychody aliansu Maersk

Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na dochody aliansu Maersk

Zeszłe kilka miesięcy to bardzo trudna sytuacja w branży transportu morskiego. Ceny frachtu cały czas maleją, i póki co niewiele będzie wskazywało na to, żeby mogło to zmienić sytuację. Na taki stan rzeczy nałożyły się różne przyczyny. Po pierwsze duże spowolnienie nastąpiło w chińskiej gospodarce, a poza tym na oceanach jest aktualnie bardzo duża nadpodaż statków, co również ma duży wpływ na tak wyczerpującą wojnę cenową. Budowa teraz oddawanych statków rozpoczynała się parę lat temu, kiedy rynek zupełnie inaczej się prezentował. Du za ilość wodowanych jednostek zbiegła się z początkowym etapem kryzysu w branży, i nagle zaczęło się okazywać, że wiele z nich po prostu nie ma co robić. Oczywiście tego typu sytuacja ma spory wpływ na kondycję firm z branży. Duża ich część notuje znacznie mniejsze zyski, a niektórzy z armatorów zaczynają wręcz mieć straty. Wszystko to zaczęło wymuszać podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczenia kosztów, armatorzy poszukują tu różnych sposobów na to, aby pomimo kryzysu funkcjonować na adekwatnym pułapie.

Jaki wpływ ma kryzys kontenerowy na zyski aliansu MaerskTen światowy kryzys dotyka nawet największe firmy z branży, co bardzo dobrze dostrzec można na przykładzie firmy Maersk Group. W ciągu bieżącego kwartału bieżącego roku miała ona tylko niewiele ponad dwieście milionów dolarów zysków, co naprawdę jest niewiele w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy było to miliard sześćset milionów. Obniżka przychodów wystąpiła przy prawie wszystkich spółkach duńskiego giganta, poza Maersk Drilling, Maersk Tankers i Damco. W przypadku Maersk Transport spory wpływ na finansowy wynik tej spółki miała niski poziom cen ropy, co przyczyniło się do dużego popytu na nią. Z kolei jeden z największych przewoźników kontenerowych, czyli Maersk Line w bieżącym kwartale zanotował jedynie trzydzieści siedem milionów dolarów zysku. Rok wcześniej było to aż 714 milionów, tak więc różnice są naprawdę duże. Lecz jednak powiedział Nils S. Andersen, prezes Maersk Group, firma jest generalnie zadowolona z uzyskanych w tym roku wyników. Pomimo ciężkiej sytuacji udało się wygenerować zyski w wysokości ponad 200 milionów, w szczególności cieszy utrzymanie przez Maersk Line pierwszego miejsca w żegludze kontenerowej.
.