Transport kontenerów

Transport kontenerów – przewóz drobnicy zjednostkowanej, w tym w szczególności kontenerów jest obecnie najpopularniejszym rodzajem przewozu.

Dotyczy wszelkich gałęzi transportu morskiego i intermodalnego: od przewozów morskich, po kolejowe jak również transport drogowy, w tym „transport kontenera” jak również „kontener transport”.

Renomę swoją kontenery zawdzięczają ekonomii. Uniwersalizacja „opakowań” (gro kontenerów stanowią przecież dwa jego typy: 20- i 40-stopowe) spowodowała znacznie obniżenie kosztów przewozu. Bywa to wynik unifikacja środków transportu: od ciągników drogowych, popularnych TIRów, po urządzenia portowe, kiedy choćby ciągniki SISU, suwnice nabrzeżowe oraz placowe na terminalach kontenerowych czy wreszcie same statki funkcjonujące w  transporcie morskim. Zjednoczenie te dotyczy nie jedynie urządzeń lecz też organizacji pracy.

Gigantycznemu „wygładzeniu” dzięki stosowaniu uniwersalnych rozwiązań uległy zmianie wąskie gardła w ciągach logistycznych, natomiast formowanie jak również odładowywanie kontenerów stało się czynnością ogromnie efektywniejszą i bezpieczniejszą niż dawniej, co usługi zakresu: transport kontenera, natomiast także „kontener transport” robi efektywniejszymi.

Kontenery niemniej jednak to nie zaledwie dwa najpopularniejsze ich typu: 20 oraz 40 stopowe (jakie dla potrzeb statystyk przeładunków wytycza się stosownie jako odpowiedniki 1 oraz 2 TEU). Rozpiętość potrzeb spowodowało, że wprowadzono przeróżne dodatkowe typy różniące się od najpopularniejszych wielkością, konstrukcją lub dodatkowym zastosowaniem.

Pożądane byłoby  wspomnieć o kontenerach High Cube Różnią się one od zwykłych większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895mm). W rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10m3 kubatury ładownej. Kontener ów przeznaczony może być planowo do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych jak również o podwyższonej wysokości, jakich nie wolno załadować do standardowego kontenera. Częstokroć stosowane w transporcie morskim.

Przyciągającym rozwiązaniem są kontenery typu palletwide, skonstruowane na bazie 40′ kontenerów uniwersalnych. Ich zwiększoną szerokość wewnętrzną powstała, aby zagwarantować załadunek poprzeczny 3 europalet lub dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40’PW wolno załadować 30 europalet, do 45’PW – 33, gdy do kontenera 40′ uniwersalnego tylko 25. Kontenery palletwide używane także w żegludze bliskiego zasięgu (szczególnie Europa) tam, gdzie morski transport musi bardzo rywalizować z transportem samochodowym.

Spośród innych typów kontenerów pożądane byłoby wymienić 20 jak również 40 – stopowe kontenery z otwartym dachem (tzw. „open-topy”). Do przewozu towarów ponadgabarytowych zaprojektowano tzw. Hardtopy, jakie trudno czy nie można załadować do standardowego kontenera. Konstrukcja takiego kontenera umożliwia załadunek też od góry i poprzez otwór drzwiowy z demontowaną belką górną. W odróżnieniu od kontenera open top, hardtop ma zdejmowany stalowy bryzo szczelny dach. Dach ten waży ok. 450 kg. Kontenery hardtop należą do sprzętu specjalnego. Szeroko stosowane w dziedzinie „transport kontenera”.

Kontenery platformy mają długość 20′ a także 40′. Używa się ich do transportowania materiałów uciążliwych jak również gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40′ wynosi ok. 40 ton jak również ogromnie przewyższa inne rodzaje kontenerów. Solidny spód zapewnia transport ładunków o dużych naciskach punktowych. Kontenery te stosowane są w relacjach port-port. Też kiedy kontenery flaty, w kombinacji kilku mogą tworzyć na pokładzie lub w ładowni statku tween deck do transportu materiałów niekontenerowych. Także w ramach usługi „kontener transport”.

Oprócz innych stosunkowo popularnie używanych (w branży transport morski) należy wymienić jeszcze  kontenery chłodnicze , które służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Ściany mają strukturę przekładową zapełnioną pianką poliuretanową.

transport kontenerów

Jednostka chłodząca trzyma automatycznie zadaną temperaturę w przedziale ok. +25°C – -25°C tak długo, jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną jak również zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Zdobywają one sporą wziętość w zakresie usług „transport Kontenera” oraz „kontener transport”.

Wykorzystuje się też kontenery zbiornikowe (tzw. Tanki), do przewozu chemikaliów płynnych czy np. cieczy pitnych.

Transport kontenerów