Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Terminale kontenerowe rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Branża transportu morskiego od długiego czasu miała ogromny problem nieprawidłowo wpisywanej wagi kontenerów. Niestety spora część spedytorów nie przykładała się specjalnie do tego, a ma to bardzo duże znaczenie przy bezpieczeństwie rejsów. Nieduże nawet odchylenia w wadze mogą się przy kilkunastu tysiącach kontenerów wzmacniać, sprawiając bardzo poważne problemy ze stabilnością, a niekiedy nawet utonięcia. Dlatego też od długiego czasu prowadzone były intensywne prace w celu uporządkowania tego tematu, jednak ze względu na ogromne koszty nie można ich było z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno udało się wypracować porozumienie, w oparciu o które wszystkie kontenery znajdujące się na statku należy dokładnie zważyć. Te regulacje prawne obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a nieprzestrzeganie ich będzie się wiązać z odpowiednimi konsekwencjami. Przymus podania wagi kontenera spoczywa na nadającym, z tego też powodu musi on przypilnować tego, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Przepisy obecnie zezwalają na ważenie jednostek kontenerowych przy użyciu dwóch metod. Pierwsza z nich to zważenie całego zapakowanego i zamkniętego kontenera, a druga to mierzenie poszczególnych cząstkowych ładunków wraz z opakowaniem i posumowanie wszystkiego na samym końcu. Pierwsza metoda jest znacznie wygodniejsza i szybsza do użytku, jednak będzie wymagała kupna odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Na dzień dzisiejszy jedynie część portów na naszym wybrzeżu posiada taką możliwość, ale nadal nie będzie w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Dlatego też cały czas spora część weryfikacji wag odbywać się będzie musiała w głębi kraju, w firmach jakie się zajmują załadunkiem. W najbliższych latach są oczywiście w planach inwestycje w tym kierunku, ale sprawa nie będzie jedynie dotyczyła kupna jeszcze jednej wagi, ale także zmienienia organizacji pracy w porcie. Na przykład port w Szczecinie posiada już przygotowane odpowiednie procedury związane z obsługą kontenerów, a dodatkowo oferuje możliwość zważenia ich przed załadunkiem.