Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Terminale kontenerowe rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Branża transportu morskiego od długiego czasu miała ogromny problem nieprawidłowo wpisywanej wagi kontenerów. Niestety spora część spedytorów nie przykładała się specjalnie do tego, a ma to bardzo duże znaczenie przy bezpieczeństwie rejsów. Nieduże nawet odchylenia w wadze mogą się przy kilkunastu tysiącach kontenerów wzmacniać, sprawiając bardzo poważne problemy ze stabilnością, a niekiedy nawet utonięcia. Dlatego też od długiego czasu prowadzone były intensywne prace w celu uporządkowania tego tematu, jednak ze względu na ogromne koszty nie można ich było z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno udało się wypracować porozumienie, w oparciu o które wszystkie kontenery znajdujące się na statku należy dokładnie zważyć. Te regulacje prawne obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a nieprzestrzeganie ich będzie się wiązać z odpowiednimi konsekwencjami. Przymus podania wagi kontenera spoczywa na nadającym, z tego też powodu musi on przypilnować tego, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Przepisy obecnie zezwalają na ważenie jednostek kontenerowych przy użyciu dwóch metod. Pierwsza z nich to zważenie całego zapakowanego i zamkniętego kontenera, a druga to mierzenie poszczególnych cząstkowych ładunków wraz z opakowaniem i posumowanie wszystkiego na samym końcu. Pierwsza metoda jest znacznie wygodniejsza i szybsza do użytku, jednak będzie wymagała kupna odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Na dzień dzisiejszy jedynie część portów na naszym wybrzeżu posiada taką możliwość, ale nadal nie będzie w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Dlatego też cały czas spora część weryfikacji wag odbywać się będzie musiała w głębi kraju, w firmach jakie się zajmują załadunkiem. W najbliższych latach są oczywiście w planach inwestycje w tym kierunku, ale sprawa nie będzie jedynie dotyczyła kupna jeszcze jednej wagi, ale także zmienienia organizacji pracy w porcie. Na przykład port w Szczecinie posiada już przygotowane odpowiednie procedury związane z obsługą kontenerów, a dodatkowo oferuje możliwość zważenia ich przed załadunkiem.

Nowe zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Problem dokładnej wagi kontenerów na statku ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety póki co traktowane to było przez spedytorów naprawdę luźno. Wprawdzie w dokumentacji waga powinna być podawana, ale w wielu przypadkach nie pokrywała się zupełnie z tym, co w rzeczywistości. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę wykonywany jest rozkład ładunków na pokładzie, to nawet małe różnice mogą znacząco wpływać na stabilność całego statku. Przydarzały nawet przypadki zatonięć z tego powodu, kontenerowce miewały problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać definitywnie problem. Od lipca roku 2016 zaczynają obowiązywać przepisy wymuszające dokładne ważenie wszystkich kontenerów przewożonych na statku. Tego typy zmiany od dawna były planowane, jednak dopiero całkiem niedawno udało się ostatecznie dojść do pełnego porozumienia w tych sprawach. Przede wszystkim barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście przyszłe regulacje będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury związane z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Mające obowiązywać w tym obszarze wymagają, aby przed załadunkiem kontenera na pokład statku jego waga została zmierzona i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeżeli chodzi o ważenie, to przewidywane są dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić całościowe ważenie kontenera za pomocą wag z stosownymi certyfikatami. Metoda ta będzie jednak miała dwie dość istotne wady, to znaczy potrzebuje zakupu drogiego sprzętu do ważeń, a oprócz tego może być problem z jakimiś korektami. Następna metoda będzie polegać na tym, że waży się na bieżąco poszczególne pakowane do środka ładunki, a następnie na koniec dodaje się do całości wagę pustego kontenera. Ta metoda z kolei wymaga większego nakładu pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że od razu zna się ciężar całego ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nakładania sankcji karnych.