HELENA-TS H.J.BUREK sp. j. a fracht morski.

  • Helena-TS to utrwalona na Pomorzu marka, non stop rozszerzająca i ulepszająca zakres działania oferowanych usług. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej towarów transportowanych drogą morską oraz lądową. Od wielu lat współdziała z terminalami kontenerowymi, drobnicowymi i masowymi obu portów Trójmiasta: Gdynia i Gdańska.
  • Naszą specjalizacją w branży TLS jest: transport kontenera, transport morski oraz kompleksowa usługa w zakresie „kontener transport”. Kompleksowo świadczymy usługi w zakresie transportu kontenerów, kontenerów chłodniczych, innych towarów zjednostkowanych oraz towarów masowych i drobnicowych, w poszczególnych związkach: Kontener transport, transport morski (seafreight), transport lądowy (land transport), transport kolejowy (rail transport), a także transport lotniczy (airfreight).
  • W profil proponowanego przez nas wachlarza usług (obok oferty transport kontenera) wkraczają: transport consulting (konsultacje transportowe), usługi portowe (port services), (usługi celne (customs clearance) oraz (ubezpieczenia ładunków (cargo insurance). Na czoło naszych profesji wysuwa  się   transport  morski.
  • Dzięki współpracy z wiodącymi operatorami i przewożnikami morskimi organizujemy eksport i import transportów morskich we wszystkich odniesieniach. Gwarantujemy wszechstronną usługę transportu morskiego przesyłek pełno kontenerowych i drobnicowych (FCL i LCL) ( w systemie „od drzwi do drzwi” – w ramach usługi „kontener transport”.
  • Nasza oferta obejmuje całkowitą obsługę eksportową (w tym transport kontenera), reprezentację Klienta przed armatorem/operatorem, szybkie dokonywanie rezerwacji miejsc na statkach, całkowitą obsługę importową, dostawę w umowne punkt, wyznaczone przez Zleceniodawcę, ustalanie wszelkich formalności powiązanych ze odprawą wysyłek w porcie, nadzór nad poprawnym wystawieniem zaświadczeń wysyłkowych i certyfikatów ubezpieczeniowych w przypadku akredytywy, doradztwo kupieckie i ubezpieczeniowe i różne usługi zakresu ogółu zagadnień „transport morski”. Transport kontenera, transport lądowy: Transport kontenera Helena-TS spełnia prywatnymi zespołami podkontenerowymi zaopatrzonymi w system obserwowania satelitarnego GPS, zapewniającymi przewożenie wszelkich rodzajów kontenerów. Poza tym firma Helena-TS kooperuje ze sprawdzonymi przewoźnikami drogowymi, co znacząco wzmacnia zakres oferowanych usług. „Kontener transport” oraz transport kolejowy.
  • Z obserwacji na coraz to prężny progres transportu kolejowego w Polsce (wyrazisty zwłaszcza na przykładzie terminalu BCT w Gdyni), podpisaliśmy umowy z przewoźnikami kolejowymi, aby w pełni całościowo świadczyć usługi na rzecz eksportera lub importera. Oferta HELENA-TS obejmuje: przewozy (transport) kontenerów po Polsce i w relacjach międzynarodowych, przewozy o znacznej wadze kontenerów w kraju, przewozy całopociągowe dla dużej ilości kontenerów. Usługi celne – dokonywane przez własną agencję celną. Helena Transport – Spedycja to jedna z najdynamiczniejszych i mających najogromniejszym doświadczeniem agencji celnych w Gdyni i Gdańsku, jaka rozpoczęła działanie usługowe w 2000 roku za decyzją Głównego Urzędu Ceł nr 944.