Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju w województwie pomorskim

Ruszają konkursy na dotacje w obszarze rozwoju i badań na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w zakresie badań i rozwoju w województwie pomorskimInwestycje oraz badania od kilku lat są mocno finansowane z rozmaitych dotacji, i w zasadzie tak samo będzie wyglądać sytuacja w Województwie Pomorskim. Na najbliższe kilka lat przewidziano bowiem około osiemdziesięciu milionów euro najróżniejszych dofinansowań dla instytucji naukowych i firm, a wszystko to również w zakresie programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W ramach pierwszej transzy do rozdysponowania będzie 100 milionów, a składanie wniosków ma się zacząć już na początku maja. Zależnie od rodzaju projektu i rozmiaru firmy, która stara się o tego typu wsparcie zakres całkowitego finansowania projektu wynieść nawet może w przedziale od 15 do 80 procent. W tegorocznych założeniach konkursowych przyjęto, że udział w nich mogą brać nie tylko średnie i małe firmy, ale także duże podmioty. Jeszcze do niedawna miały one niewielką możliwość starania się o wsparcie finansowe, w chwili obecnej podjęto decyzję że się je dopuści, ale z limitem ogólnej kwoty. W dniu 4 maja rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków na dofinansowania projektów, a w następnych latach mają być rozpisywane kolejne tego typu konkursy.

Środki objęte dotacjami będą mogły być jedynie wykorzystane na rozwój oraz badania technologii. Nie można więc będzie z nich wybudować nowego budynku czy wykonać linii produkcyjnej, ale już nabyć sprzęt badawczy czy też wyposażenie laboratorium już oczywiście tak. Nie ma też żadnych ograniczeń co do wielkości projektu, starać się więc będzie można zarówno o niewielkie jak też całkiem pokaźne sumy. Ważnym aspektem przy tym konkursie jest to, że brać w nim mogą udział również wszelakie instytucje naukowo-badawcze, a nie jedynie sami przedstawiciele biznesu. Jednak wprowadzono tu ważny warunek, że wkład własny w odpowiedniej wysokości zapewniony musi zostać przez odpowiednią firmę, co w założeniu ma ukierunkować badania na ich wykorzystanie w praktyce. Nie ma przy tym wymogu podpisywania jakiś specjalnych partnerstw z instytucjami badawczymi, nie będzie to wymagane w czasie aplikowania. Końcowa ocena złożonych wniosków zostanie wykonana przez grupę dobrych specjalistów z branż, z jakich projekty się pojawią, a wszystkie umowy będą podpisywane dopiero w jesieni.