Nowe zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Problem dokładnej wagi kontenerów na statku ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety póki co traktowane to było przez spedytorów naprawdę luźno. Wprawdzie w dokumentacji waga powinna być podawana, ale w wielu przypadkach nie pokrywała się zupełnie z tym, co w rzeczywistości. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę wykonywany jest rozkład ładunków na pokładzie, to nawet małe różnice mogą znacząco wpływać na stabilność całego statku. Przydarzały nawet przypadki zatonięć z tego powodu, kontenerowce miewały problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać definitywnie problem. Od lipca roku 2016 zaczynają obowiązywać przepisy wymuszające dokładne ważenie wszystkich kontenerów przewożonych na statku. Tego typy zmiany od dawna były planowane, jednak dopiero całkiem niedawno udało się ostatecznie dojść do pełnego porozumienia w tych sprawach. Przede wszystkim barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście przyszłe regulacje będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury związane z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Mające obowiązywać w tym obszarze wymagają, aby przed załadunkiem kontenera na pokład statku jego waga została zmierzona i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeżeli chodzi o ważenie, to przewidywane są dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić całościowe ważenie kontenera za pomocą wag z stosownymi certyfikatami. Metoda ta będzie jednak miała dwie dość istotne wady, to znaczy potrzebuje zakupu drogiego sprzętu do ważeń, a oprócz tego może być problem z jakimiś korektami. Następna metoda będzie polegać na tym, że waży się na bieżąco poszczególne pakowane do środka ładunki, a następnie na koniec dodaje się do całości wagę pustego kontenera. Ta metoda z kolei wymaga większego nakładu pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że od razu zna się ciężar całego ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nakładania sankcji karnych.